Ülkemizin Avrupa Birliği ( AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı  tarafından  yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2019-2020 akademik yılı duyurusu 4 Ekim 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Programın son başvuru tarihi 4 Aralık 2018' dir.
        2019-2020 Akademik yılında 180 kişiye verilmesi planlanan Jean Monnet Bursu kapsamında kamu sektörüne % 50 oranda kontenjan ayrılmıştır. Bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgiler için tıklayınız...